Mestna občina Novo mesto že drugo leto vključena v pilotni projekt Logbook

datum: 06. 07. 2020

Naša občina je že drugo leto vključena v pilotni projekt Logbook, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook, prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. V juniju smo se skupaj s predstavniki Občine Brežice in Mladinskega centra Brežice srečali v prostorih Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, kjer sta nas obiskali predstavnici Mreže MaMa na podpornem terenskem obisku, katerega namen je dodatno podpreti vse uporabnike pri vzpostavljanju strukture v orodju in pravilnem beleženju aktivnosti mladinskega dela. Predebatirali smo nekatere dileme pri vnašanju, razvila pa se je tudi konstruktivna diskusija o kakovosti mladinskega dela, ki jo bomo razvijali skozi izvedbo letne evalvacije v orodju Logbook oktobra letos.

Pri pilotnem projektu Logbook sodelujemo od leta 2018. Gre za švedski sistem beleženja, ki ga je razvila mreža KEKS in ga v letih 2018-2020 na pobudo treh slovenskih občin (Ljubljana, Novo mesto in Brežice) v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, implementiramo v slovenske mladinske centre. Projekt v Sloveniji koordinira Mreža MaMa ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Logbook predvideva aktivno participacijo mladih in temelji na različnih orodjih za evalvacijo dela, ki ga mladinski delavci opravijo v mladinskih centrih. S pomočjo različnih evalvacijskih vprašalnikov se oblikujejo kazalniki za vsak mladinski center in občino, kar omogoča tudi vrednotenje napredka in razvoja mladinskega dela na lokalni ravni. Občinam in mladinskim centrom omogoča redno spremljanje statističnih podatkov o aktivnostih in obiskovalcih mladinskega centra, dodana vrednost sistema pa so prej omenjena orodja za evalvacijo mladinskega dela, s katerimi mladinski delavci s strani mladih pridobijo povratno informacijo o svojem delu. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija in postaja bolj kakovostno.

Februarja letos je v Ljubljani potekalo usposabljanje za uporabo orodja Logbook, v sklopu katerega je Slovenijo obiskal tudi Jonas Agdur, idejni vodja Logbooka-a iz mreže KEKS. Namenjen je bil praktičnemu usposabljanju za predstavnike občin in mladinske delavce s ciljem opolnomočenja slednjih pri uporabi orodja. Ob tem smo oblikovali regijski odbor, ki zastopa slovenske občine v organizacijskem odboru mreže KEKS.Poleg beleženja vključuje Logbook tudi različna evalvacijska orodja, ki nam omogočajo slišati glas mladih. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija, postaja bolj kakovostno in s pomočjo primerjalne analize rezultatov med različnimi leti vrednoti napredek ter si v skladu s tem postavlja cilje za prihodnost. Med epidemijo, ki je preprečila izvedbo nekaterih aktivnosti, so zato mladinski centri ob podpori na daljavo, pridno beležili aktivnosti za mlade, ki so jih morali iz fizičnega prestaviti v virtualni svet.

Logbook sedaj v Sloveniji vključuje že 7 občin, ki bodo v letu 2020 uporabljale orodje in razvijale kakovost mladinskega dela na lokalni ravni. Skupaj tako nadaljujemo z aktivnostmi projekta. Če želite izvedeti več o orodju Logbook in prednostih, ki jih prinaša za občine in mladinske centre si poglejte predstavitveni video, več pa lahko preberete tudi na spletni strani Mreže MaMa

Veselimo se prihajajočih aktivnosti v okviru projekta in polletne evalvacije oziroma rezultatov, ki bodo pokazali napredek in učinke mladinskega dela v naši lokalni skupnosti. Vabljeni k spremljanju naše spletne strani, kjer bomo sproti poročali o dogajanju.

 

Pilotni projekt se izvaja v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. V projektu sodelujejo mestne občine Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje ter občine Brežice, Škofja Loka in Krško, ki so za koordinatorja pilotnega projekta izbrale Zavod Mladinska mreža MaMa.

Vsebine pilotnega projekta ne odražajo nujno stališča ali mnenja Evropske komisije, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

ggg

ghh

 

nazaj