gabrje.jpg

Gabrčani bodo drugo leto dobili prenovljen kulturni dom

datum: 28. 10. 2020

Župan Gregor Macedoni in Marjan Skube iz podjetja Malkom d.o.o. sta danes na rotovžu podpisala pogodbo za prizidavo kulturnega doma v Gabrju. Gre za projekt v vrednosti nekaj več kot 180 tisoč evrov z DDV, začetek gradnje pa je predviden v naslednjih dneh.

Gre za prizidavo k obstoječemu kulturno-gasilskemu domu prostovoljnega gasilskega društva Gabrje, ki je v okolici prepoznavno po svojem kulturnem udejstvovanju in gasilskih dejavnostih, zaključek gradnje pa je predviden v maju 2021. Prizidava bo zgrajena na južni strani obstoječega objekta, in sicer bo v kletnem delu zgrajena garaža za gasilsko vozilo, v mansardi pa večnamenski prostor za vadbo in ostale aktivnosti. Na podpisu pogodbe je župan Gregor Macedoni pojasnil, da smo se ob lanski ureditvi vaškega središča in obračališča dogovorili za čimprejšnjo nadgradnjo kulturno-gasilskega doma, kar se z današnjim podpisom uresničuje. Pri tem se je gabrskim gasilcem še enkrat zahvalil za sodelovanje. 
Na podpisu pogodbe je bil prisoten tudi predsednik Krajevne skupnosti Gabrje Rok Mežnar, ki je povedal, da je prenova pomembna za njihov kraj, pa tudi razvoj gasilstva in prostovoljnega dela. »Verjamem, da bo prizidek omogočil še boljše pogoje za skupno življenje krajanov, vsekakor pa me veseli, da se občina aktivno vključuje v razvoj primestnih središč in podeželja,« je še dodal Mežnar.

nazaj