vodilna slika

Nadomestne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas v Mestni občini Novo mesto

datum: 17. 03. 2023

Dolenjski uradni list 11 - 2023.

Na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto

 

 

RAZPISUJE

 

NADOMESTNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABJA VAS

V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

1.

 

Razpišejo se nadomestne volitve za člane sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki obsega Avšičevo ulico, Belokranjsko cesto 1, 2, 3, 5, Drejčetovo pot, Drgančevje 2, 12, Kandijsko cesto 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, Knafelčevo ulico, Levičnikovo cesto 4, Lobetovo ulico, Na Lazu, Na skali od 1 do 5, od 7 do 10, 12, 14, 16, 18, Na Tratah, Pot na Gorjance, Ravnikarjevo ulico 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, Šentjernejsko cesto od 1, 3, 6 do 18, 20, 22, 24, Žabja vas;

 

V krajevni skupnosti Žabja vas se voli sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti.

 

2.

 

Nadomestne volitve se izvedejo v nedeljo, 21.5.2023.

 

Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 20.3.2023.

 

3.

 

Kandidature za nadomestne volitve se lahko vložijo do četrtka, 20.4.2023 do 19. ure pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

4.

 

Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto. 

 

 

Številka: 041-0001/2023

Novo mesto, 15. 3. 2023

 

Marjetica Žibert, l.r.

predsednica Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

 

nazaj