vodilna slika

Pet dolenjskih občin s skupnim projektom do boljše pitne vode

Naložbo v vrednosti 27,9 milijona evrov z DDVje vEU-kohezijski sklad_1 višini 14,2
milijona sofinancirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada,
2,5 milijona je prispevala država, preostanek pa sodelujoče občine:
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

grbi

S skupnim infrastrukturnim projektom rešujejo dve pereči problematiki oskrbe s pitno vodo na tem območju. S čiščenjem vode na dveh glavnih vodnih virih prebivalcem že dobrega pol leta zagotavljajo kakovostno pitno vodo. S povečanjem kapacitete vodovodnega sistema pa bodo prebivalcem in gospodarstvu ter drugim uporabnikom zagotovili tudi zanesljivo oskrbo z vodo v zadostnih količinah.

Gradbena dela so se začela septembra 2015 z gradnjo vodarn, končala pa so se septembra 2020 z zaključkom gradnje cevovodov in vodohranov. Gradbene aktivnosti na projektu so bile zaključene novembra 2021. Novi vodarni, t. j. čistilni napravi za pripravo pitne vode, sta bili zgrajeni na vodnem viru Jezero in Stopiče, hidravlično izboljšalo, rekonstruiralo in dogradilo se je cevovode v skupni dolžini več kot 43.000 metrov, zgrajeni so bili štirje vodohrani v Dolenji Straži, Škocjanu, Gorenji vasi in Dolnji Težki Vodi, vodohrana Kij in Gorenja Staža pa sta bila obnovljena. Obnovljeno je bilo tudi črpališče na vrtini Škocjan ter zgrajenih šest prečrpališč (Zloganje, Gorenja, Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja Težka Voda).

S tem je bila zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo tako za sedanje kot za prihodnje generacije za več kot 45.000 prebivalcev na območju petih dolenjskih občin, s hidravličnimi izboljšavami in novogradnjo cevovodov s potrebnimi objekti pa zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo. Celoten sistem je bil hidravlično izboljšan, pomembno zmanjšane so bile vodne izgube, zmanjšalo pa se je tudi število prebivalcev, ki so bili občasno izpostavljeni motni vodi.

 

Več o projektu - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

 

 

nazaj