vodilna slika

Gospodarstvu prijazno

Novemu mestu zaradi izvoznih šampionov nihče ne more odreči priznanja kot okolju, v katerem poslovne ideje podprte s trdim delom in pogumom, ozreti se čez državne meje, zavidljivo uspevajo. To pa predvsem zato, ker so ljudje, ki ustvarjajo gospodarske zgodbe o uspehu, zagnani, marljivi in usmerjeni k rezultatom.

Skoraj ni podjetja, ki ima naslov sedeža v Novem mestu, da ne bi imel za sabo zanimive zgodovine in ne glede na to koliko dolgo že deluje, tradicije v kakovostni proizvodnji oziroma zagotavljanju storitev. Naša podjetja ogromno stavijo na razvoj in inovacije, o čemer pričajo številna priznanja in certifikati. V Novem mestu deluje tudi Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, ki je bila organizirana kot prva regijska gospodarska zbornica v Sloveniji, saj člani razumejo, da je povezovanje in skupni nastop pogosto prevladujoč način za uspeh.

Občutek za kolektivno dobro je v podjetjih prisotno tudi z odnosom do zaposlenih in do okolja, v katerem podjetja delujejo. V Mestni občini Novo mesto je lepše živeti tudi zaradi gospodarskih družb, ki vlagajo v ljudi, izbirajo do okolja prijazne pristope in razmišljajo dolgoročno ter družbeno odgovorno.

nazaj