vodilna slika

Končno poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Drska v zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018

datum: 03. 10. 2019

Končno poročilo - KS Drska.pdf