vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-118 Kratke verige za prehrano otrok v vrtcih


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Kratke verige za prehrano otrok v vrtcih

Zanima me, ali novomeški vrtci omogočajo hrano na podlagi tako imenovanih kratkih verig. Če temu je tako, potem prosim za pojasnilo, na kakšen način se na sistemski ravni skrbi za kratke verige. Če pa temu ni tako, dajem pobudo, da se v proračunu zagotovi sredstva za vzpostavitev kratkih verig. Otroci naj bodo tudi v naših vrtcih deležni lokalno pridelane hrane.

118.pdf

Odgovor

Novomeški vrtci skladno z Zakonom o javnem naročanju že uresničujejo načelo t.i. kratkih verig. Iz javnega naročila izločijo posamezne sklope, za katere naredijo povpraševanje pri lokalnih kmetih, s katerimi nato sklenejo pogodbe. Pri tem upoštevajo, da vrednost teh živil ne presega 20% vrednosti vseh živil. Na tak način naročajo sezonsko in lokalno pridelano ter predelano hrano, predvsem zelenjavo, sadje, mleko in mlečne izdelke, meso in mesne izdelke, sok, med, dodatke jedem (kis), mlevske izdelke ter sladkovodne ribe. Trudijo se, da je teh izdelkov čim več, je pa njihova količina odvisna od trenutne ponudbe, pri čemer ponudba včasih ne pokrije vseh vrtčevskih potreb. Razen konzervirane zelenjave (repa, zelje ipd….) in zelenjave, ki se lahko skladišči dalj časa (korenje, krompir, redkev…), je dobava živil lokalnih ponudnikov sezonska, približno od marca do oktobra.

 

 

Pripravila:                                                        

Suzana Potočar

višja svetovalka

 

 

                                                                                                        Dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                     direktorica

 

POSLANO:

1. naslovniku.

Nazaj na seznam