vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0004/2024-180 Podaljšanje intervala v prometnih konicah


Datum: 22. 02. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Andrej Kastrevec

Pobuda

Nestrinjanje oz. že enkrat je dal pobudo, ki se tiče prometa v konicah v Novem mestu. Takrat je vprašal če ni možno povečati intervala v jutranjih in popoldanskih konicah: gre se o križišču v Žabji vasi. Nihče ga ne bo prepričal da se tega ne da urediti saj v teh konicah. Promet je problem in obvoznic še nekaj časa ne bomo imeli. To je ena kratkotrajna rešitev, ki bi saj delno ublažila prometno zagato v mestu. 
Na vprašanje je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

 

Odgovor

Za kakršnekoli spremembe in prilagoditve krmilnega programa semaforja v dotičnem križišču v Žabji vasi je pristojna Direkcija RS za infrastrukturo. MO NM se zaveda zagate v prometnih konicah, zato so bile na DRSI naslovljene številne pobude na temo omenjene problematike, k reševanju katere pa žal do danes še vedno niso pristopili.

 

Pripravila:

                      

Emina Vrbetić

vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

Franci Starbek                                                                                           dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za infrastrukturo                                                             direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam