vodilna slika

Seje

3. dopisna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 21.04.2020 ob 00:00
Lokacija: Glavni trg 7, Novo mesto

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi s 24. in 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

3. dopisno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

s trajanjem

od torka, 21. aprila 2020, do četrtka, 23. aprila 2020, do ure 12. ure,

 

 

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m

 

  1.   Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

 

Gradivo za točko dnevnega reda je dostopno na spletni strani Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/2020041712243963/3_dopisna_seja_obcinskega_sveta_mestne_obcine_novo_mesto/

 

PREDLOG SKLEPOV K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:

1.1       Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o  ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske v prvi obravnavi v predloženem besedilu.

 

1.2       Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske v drugi obravnavi v predloženem besedilu.

 

Glasovanje:

Glasujete tako, da z obratno elektronsko pošto najpozneje do četrtka, 23. 4. 2020, do 12. ure sporočite:

 

Glasujem ZA ali PROTI potrditvi predlogov sklepov 3. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (1.1 in 1.2) v predloženi vsebini.

 

S spoštovanjem,

                                                         

Mag. Gregor Macedoni,

župan

 

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – po e-pošti.

Dnevni red