Namera o prodaji nepremičnin

datum: 28. 11. 2017

Objavljamo namero o prodaji nepremičnin na Daljnem vrhu.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnin:

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 296/1, zemljišče v izmeri 554 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 296/2, zemljišče v izmeri 194 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/14, zemljišče v izmeri 420 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/15, zemljišče v izmeri 384 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/16, zemljišče v izmeri 377 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/30, zemljišče v izmeri 633 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/31, zemljišče v izmeri 295 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/32, zemljišče v izmeri 42 m2, do celote (1/1),

Nepremičnine bodo nastale iz predhodnih nepremičnin parc. št. 296, 1086/9 in 1092/26, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja bo možna po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji in vpisu sprememb v zemljiško knjigo.

nazaj