vodilna slika

Obvestilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN ŠRP Češča vas

datum: 30. 10. 2020

V sklopu javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN ŠRP Češča vas (9.10. do 9.11.2020) bo ne glede na zdravstvene razmere organizirana tudi fizična izvedba javne obravnave, na kateri bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim odgovorila na vprašanja, možna bo tudi podaja pripomb. Zagotovljena bo ustrezna razdalja in izvedeni drugi ukrepi na podlagi priporočil NIJZ.

 

Javna obravnava bo v sredo, 4. 11. 2020 ob 16. uri v prostorih Rotovža (Glavni trg 7, I. nadstropje).

 

Obvezna je predhodna prijava zainteresiranih do vključno srede, 4. 11. 2020 do 10. ure na elektronski naslov mestna.obcina@novomesto.si ali na tel. številko 07/39-39-315.

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN še naprej poteka v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 - pritličje (pri vhodu), ki je zlahka dostopno. Tam je za ogled na voljo celotno gradivo (odlok, grafike in priloge prostorskega akta, ekonomski elaborat in okoljsko poročilo). Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (https://www.novomesto.si/prostorski-portal/).

 

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Povezane novice

09. oktober

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športno-rekreacijski park Češča vas

Dne 9. 10. 2020 se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Športno-rekreacijski park Češča vas. Z OPPN se določajo pogoji za urejanje...

več >

nazaj