vodilna slika

Javni poziv Mladinskega sveta Novo mesto za oddajo projektnega načrta »Program za uresničevanje idej mladih v Mestni občini Novo mesto v letu 2024«

datum: 15. 03. 2024

Vabimo vse mlade od 15 do 29 let, da delijo in uresničijo svoje ideje, s katerimi bi radi izboljšali življenje v Novem mestu. Program za uresničevanje idej mladih je sestavljen iz delavnic, mentorstva in finančne podpore izbranim projektom. Zasnovan je z namenom, da mladim pomaga začrtati pot do življenjske in profesionalne izkušnje, dela ali službe in prispeva k boljši kakovosti življenja v Novem mestu. Poziv je odprt do porabe proračunskih sredstev.

I. Faza – prijava ideje oz. načrta

Mladinski svet Novo mesto sledi sprejeti Strategiji za mlade v Mestni občini Novo mesto do 2021 – 2030 in ukrepom s področja mladinske participacije. Mladi imajo veliko inovativnih idej, ki pa jih sami pogosto težko izvedejo v praksi. Cilj poziva je, da se mlade vzpodbudi, da sodelujejo in da se vzpostavi okvir za zbiranje pobud in idej, se jih analizira in usmeri do prave institucije. Ideja je lahko v začetni fazi, mladim pa lahko na poti do konkretnega projekta pomagali mentorji. Če je ideja dovolj oblikovana in zrela, se lahko mladi neposredno prijavijo s projektom na poziv.

Mladinski svet Novo mesto z objavo poziva zagotavlja osnovo za vključevanje mladih v javno življenje, kar vključuje zbiranje dobrih idej in projektov mladih.

Mladi lahko svoje ideje oz. projekte pošljejo na elektronski naslov: jure.andolsek@drustvo-dns.si in urban.hrastnik@novomesto.si.

 

II. Faza – izbor idej

Mladinski svet Novo mesto skupaj z zaposlenimi na Mestni občini Novo mesto in Zavoda Novo mesto, ki so zadolženi za področje mladine, iz prejetih idej oz. projektov izbere tiste, ki so primerne za realizacijo.

Naslednji korak je izvedba delavnice z mladimi v okviru MC Oton, proučitev ideje z različnih vidikov (finance, organizacija, stroški, učinki, cilji, časovnica…) in svetovanje pri pripravi dokumentacije in oddaje projektnega načrta.

Ideje bodo izbrane na podlagi kriterijev:

  • Pozitivni učinki na mesto
  • Uresničljivost ideje
  • Motiviranost prijavitelja ideje

 

III. Faza – prijava projektnega načrta

Mladi oddajo Projektni načrt na vnaprej pripravljeni dokumentaciji na elektronski naslov jure.andolsek@drustvo-dns.si in urban.hrastnik@novomesto.si.

 

IV. Faza – ocenjevanje projektnih načrtov in njihova izvedba

Komisija v sestavi: Urban Hrastnik, Lana Klemenčič, Mitja Valentinc in Jure Andolšek oceni projektne načrte na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriteriji ocenjevanja projektov:

  1. Pozitivni učinki na Novo mesto = 20 točk (okolje/narava 5 točk, odnosi v mestu 5 točk, vpliv na kakovost življenja 10 točk)
  2. Izvedljivost projektnega načrta = 15 točk (izvedljivost projektnega načrta 5 točk, dobro načrtovana časovnica 3 točke, finančnimi viri 3 točke, človeški viri 2 točki, splošni vtis 2 točki)

Najvišje število točk je 35.

Projekt se sofinancira do višine 2.000,00 € in sicer v višini 100 % projektne vrednosti. Celotno finančno poslovanje v zvezi s projektom se izvede preko Mladinskega sveta Novo mesto v skladu z zakonodajo ter mora biti v celoti v naprej usklajeno.

 

KONČNO POROČILO PROJEKTA.docx

POGODBA O IZVEDBI PROJEKTNEGA NAČRTA.docx

POZIV ZA PRIJAVO PROJEKTNEGA NAČRTA.docx

SOGLASJE AVTORJA.docx

Zahtevek za izplačilo .xlsx

 

 

 

 

 

 

nazaj